UNGUT GENÇLİK MERKEZİ

Kavramsal Çerçeve

Üngüt Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş’ta planlanan bir proje olup, komşu kent parkını da içine alarak kamusal bir vizyon sunmayı hedefler. Proje, genç nüfus ve diğer kent sakinlerini bir araya getirme amacını taşır. Mekanın sadece fiziksel bir alan olmadığına dair temel bir anlayışla, gençlik merkezi ve kent parkı, sosyal etkileşim, kültürel birikim ve toplumsal bağlamın birer parçası olarak işlev görmeyi amaçlar. Bu bağlamda, gençlik merkezi gençlerin yaratıcılığını destekleyen, sosyal etkileşimi artıran ve kent içindeki diğer yaş grupları ile entegrasyonu sağlayan bir mekan olacak şekilde tasarlanmıştır.

Gençlik Merkezi ve Kent Parkı Entegrasyonu

Projenin ana fikri, gençlik merkezinin kent parkının bir uzantısı gibi düşünülmesidir. Bu entegrasyon, parkın girişini engellemeden, gençlik merkezinin içinden kamusal bir sokakla parka bağlanmayı içerir. Arazideki doğal eğimleri kullanarak tasarlanan gençlik merkezi, kent parkına uyum sağlarken aynı zamanda parkın bir simgesi olma özelliği taşır. Şeffaf malzemelerle yapılan dış cephe, iç mekanı dış dünyayla bütünleştirir ve gençlik merkezindeki etkinlikleri dışarı taşır. Bu tasarım, gençlik merkezi ve kent parkını sadece fiziksel mekanlar olmaktan öte, çevreleriyle etkileşim içinde dinamik bir yapı olarak konumlandırır. Proje, kent yaşamını sosyal, kültürel ve eğitimsel açılardan zenginleştirerek başarılı bir şekilde hayata geçirildiğinde önemli katkılarda bulunacaktır.

Üst Zemin Kat Programı

Üst katlarda yer alan restoran, gençlerin ve kent sakinlerinin buluşma noktası olacaktır. Geniş pencereler ve teraslar, çevre manzarasını içeri taşıyarak kent ve parka hakimiyeti vurgular. Kütüphane ise, üst katlarda parka bakan bir konumda yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Şeffaf cam duvarlar, doğal ışığın bolca kullanımına imkan tanırken, park manzarasını içeri taşımayı hedefler. Ortak çalışma alanları, dinamik ve yaratıcı bir ortam sunmak üzere düzenlenmiş olup, geniş pencereler ve teraslar ile kent ve park manzarasına entegre edilmiştir.

Alt Zemin Kat Programı

Alt katlarda yer alan çok amaçlı salon, atölyeler ve laboratuvarlar, gençlerin sanatsal ve bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik eder. Parka bağlanan sokakla etkileşim halinde olan çok amaçlı salon, farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmıştır. Atölye alanları, sanatsal ve zanaat odaklı etkinliklere katılımı teşvik ederken, modüler sahne düzenlemeleri ve geniş pencereler kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir ortam sunmayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Duyarlılık

Proje, sürdürülebilirlik ilkelerine dayanarak çevresel duyarlılık konusunda öncülük yapacaktır. Yeşil enerji kaynakları, enerji verimliliği ve geri dönüştürülebilir malzemeler, projenin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere entegre edilecektir. Bu tasarım, gençlik merkezi ve kent parkının kapsamlı bir tasarımını açıklar ve detaylı planlar ile çizimleri ekte sunulacaktır.

Share Project

ÜNGÜT GENÇLİK MERKEZİ

Proposal Project

 • İŞVEREN:Kahramanmaraş Belediyesi
 • LOKASYON:Kahramanmaraş/TÜRKİYE
 • TARİH:2022
 • TİP:Kültür, İç mekan
 • ALAN:1.980m2
 • DURUM:
 • TAKIM:
  • Erdem Dokuzer
  • Neşe Dokuzer
  • Aslı Özdemir
  • Sinan Akkuş
 • Share Project