NİĞDE STADYUMU

ÖNERİ PROJENİN KONUSU VE YERİ

Projenin konusu “Niğde 5 Şubat Şehir Stadyum Kompleksinin” tasarımıdır.Alanın çevresinde çeşitli spor aktivitelerinin  düzenlendiği yeşil saha ve halı saha alanları ile birlikte bütün spor yerleşkesi görünümüdür.  Arsa konum itibariyle, mevcut  stadyum yerleşke alanının içinde bulunmakta ve  batıdan geçen kanal ile sınırlanmaktadır. Önerilen peyzaj tasarımı, kanalın korunarak rehabilite edilmesi veya üzerinin kapatılması durumlarında da işlevini sürdürecek esneklikte tasarlanmıştır. 10.000 seyirci kapasiteli stadyum için güvenlik ve ulaşım için gerekli yeterli alanın bulunması standartlara ve yönetmeliklere göre belirtilmiştir. Bundan dolayı hali hazırda bulunan antreman sahasının taşınması veya boyutunun küçültülerek farklı bir alana taşınması önerilmektedir.

EKOLOJİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR STADYUM

Tasarlanan stad, içine yerleştiği peyzajda çevresiyle bir bütün olarak enerji etkin bir mimari düzlemde üretilmiştir. Dolayısıyla tasarımda topoğrafya verileri, kentsel ve coğrafik bağlam göz önünde bulundurularak kararlar alınmıştır. Yapıda, yerel ve sürdürülebilir bölgesel malzemeler kullanılmaya gayret edilmiştir.

Niğde’nin sıcak kuru iklimine uygun olarak, kabuğun toplam ısı geçirme katsayısı düşünülerek seyirci fuayelerinin yazın serin, kışın ise sıcak mekan konforunu sağlaması hedeflenmiştir. Stadyum çatı örtüsünde ekonomik ve güncel bir malzeme olarak kullnaılan hafif çelik sistem ile mesnetlenmiş teflon malzeme kullanılmıştır. Yaz mevsiminin yakıcı güneş ışığı yapı kabuğunda kullanılan bu malzeme ile tutulmakta, çatı altında yer alan tribünlerin optimum sıcaklıkta kalması istenmektedir. Aynı zamanda yapının yan cephelerinde oluşturulan yırtıklarla, ısınan havanın vantilasyonu pasif rüzgar enerjisi kullanılarak sağlanmaktadır. Yapı formunda  yan cephelerinde oluşturulan dış bükey kavis bina çevresinde gölge alanlar yaratmaktadır. Çatı geometrisi yapının plastik etksini güçlendirirken bir yandan da yağmur sularını toplayacak sarnıçları sayesinde , depolanan suyun peyzaj ve özellikle sahanın sulaması olarak tekrar kullnaılması  sağlanmıştır.

Son haliyle Niğde 5 Ocak  Stadyum’u, sosyal, ekonomik ve iklimsel sürdürülebilirlik ilkeleriyle bölgenin örnek spor yapılarından biri olması hedeflenmiştir.

Share Project

NİGDE STADYUMU

10.000 SEYİRCİ KAPASİTELİ

 • İŞVEREN:Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 • LOKASYON:Niğde / TÜRKİYE
 • TARİH:2021
 • TİP:Spor, Kentsel Tasarım
 • ALAN:12.438 m2
 • DURUM:
 • TAKIM:
  • Erdem Dokuzer
  • Neşe Dokuzer
  • Ömer Sağer
  • Sinan Akkuş
 • Share Project